Vision:

Våra verksamheter ska präglas av trygghet och respekt i arbetet mot höga kvalitetsmål. Vi delar Montessoris värdegrund där barnet och eleven är i centrum.

Montessori Sverige är ett relativt nytt bolag men våra olika förskolor och skolor har oftast funnits i många år, de bedriver en högkvalitativ verksamhet med mycket engagerade medarbetare. Våra verksamheter delar Maria Montessoris tankar och forskning om lärande och utveckling och vi ser att det skapar värde när vi blir fler tillsammans.

Förskolorna och skolorna kan se olika ut men alla arbetar efter Montessoripedagogikens värdegrund och tankar, de nationella styrdokumenten samt forskning om lärande och utveckling.

De förskolor och skolor som blir en del av Montessori Sverige fortsätter att driva sin verksamhet utifrån de mål och visioner som den enskilda skolan har, vi arbetar mycket decentraliserat. En viktig del i Montessori Sveriges arbete är däremot att vara ett aktivt stöd pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt till skolornas rektorer och medarbetare.

Vi menar att mångfald berikar, därför välkomnar vi gärna fler verksamheter till oss. Delar du dessutom vår vision om att Montessoripedagogiken skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa – då har vi mycket intressant att prata om. Hör i så fall gärna av dig till vår VD Anne-Marie.

MiS värdegrund (värdeord) - arbetsglädje, frihet, utveckling och lärande.

Arbetsglädje: Anpassad miljö, nyfikenhet, stimulans, konkret materiel, varierat arbetssätt, hållbarhet

Frihet: Ansvar, respekt, delaktighet, inflytande, självständighet, demokrati

Utveckling: Aktuell forskning, kunskap om styrdokumenten, kommunikation, innovation, transparens

Lärande: individuellt, kollegialt, gemensamt, olikheter